Wednesday, 10 March 2010

Formal Meeting yang keempat

Tarikh: 10 March 2010

Hari: Rabu

Tempat: Bilik Gerakan RESCO (BGR)

Semua ahli RESCO sesi 09/10 dimestikan hadir pada malam ini untuk membincangkan dari Biro Kerohanian dan Perhubungan Awam, Perjumpaan Ahli RESCO dan Pegawai Kolej Kediaman dan Pengambaran Carta Organisasi RESCO. Ahli-ahli RESCO berkerjasama untuk datang ke mesyuarat tersebut.

Hal-hal lain:

Pasang suai Baju RESCO